Υπηρεσίες

Λαπαροσκοπική χειρουργική σπλάχνων 

Χειρουργική μαστού, θυροειδούς και ενδοκρινών αδένων

Χειρουργική κηλών, κοιλιακού τοιχώματος

Μικροχειρουργική αποκατάσταση αιμορροΐδων και πρόπτωσης ορθού.

Αποκατάσταση κατακλίσεων

Μικροεπεβάσεις  –  λήψεις βιοψιών